Ahbap Kurulları

Ağ ve Organizasyon Kurulu

Ahbap değerlerinin topluma anlatılmasından, Ahbap tarafından oluşturulan fikirlerin kitlelere ...

Detay

Bilim ve Teknoloji  Kurulu

Ahbap ile alakalı teknolojik ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Ahbap...

Detay

Çevre Kurulu

Sürdürülebilir çevre bilincinin topluma yayılması için gerekli çalışmaları yapar. İnsan, hayvan ...

Detay

Eğitim Kurulu

Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının yaşam hakkını koruyabilmek için bir aradayız. Ahbap olarak...

Detay

İnsanlık Kurulu

Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan, kadın ve çocuk hakları ile alakalı konular...

Detay

Medya Kurulu

Şehirlerdeki Ahbap topluluklarının yöresel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kurum ve ...

Detay

Sanat Kurulu

Ahbap’ın topluma kazandıracağı sanat eserlerinin üretim, ar-ge ve paylaşım süreçlerinden sorumludur...

Detay

Yardımlaşma Kurulu

Şehirlerde düzenlenen yardım organizasyonlarının Ahbap değerlerine uygun olarak gerçekleştiri...

Detay