Medya Kurulu

KURULUN MANİFESTOSU

  • Medya Kurulu, gazete, dergi, televizyon gibi geleneksel ve sosyal medya, web siteleri gibi dijital medya araçlarını kullanarak yazılı ve görsel basında Ahbap değerlerinin ve Ahbap’ın dünyaya bakışının en anlaşılır, en uygun ve en gerçek şekilde geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar.
  • Ahbap kurulları ve şehirleri tarafından yapılan çalışmaların doğru hedef kitleye doğru şekilde duyurulması için çalışır.
  • Gerçek bilgiye erişimin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar yapar.
  • Bilginin, topluma en gerçek ve en doğru haliyle aktarılabilmesi için uzmanlarla iş birliği yapar.
  • Medya Kurulu tarafından verilen haberler ve bilgilerdeki alt metinler bireyleri psikolojik olarak etkileyebileceği için içerikler uzmanlara danışılarak hazırlanır.
  • Medya Kurulu tarafından yapılan haberler hukuki bir gerçeğe (temellere) dayanır. 
  • Herkesin söz hakkının olmasına özen gösterir, tüm bakış açılarına söz hakkı verir.
  • Toplumun her kesiminin medya okuryazarlığının artırılmasına yönelik projeler üretir.
  • Yeni medya enstrümanlarının getirdiği toplumsal kirlenmelere yönelik çalışmalar yapar. Getirdiği yararlara ek olarak zararları konusunda da bilinçlendirmeyi hedefler.

 

Vizyon

Ahbap ismini Türkiye ve dünya genelinde bilinen bir platform haline getirmek, sevginin ve gerçeğin peşinden ilerleyerek, şeffaf, açık seçik ve en doğru biçimde Ahbap Platformunun yaptığı tüm çalışmaları tüm medya alanlarında etik değerlere uygun, kâr amacı gütmeden tamamen gönüllü olarak sunulabilir hale getirmektir.

 

Misyon

Şehirler, üniversiteler ve kurullar olmak üzere tüm Ahbap Platformu sosyal medya kanallarının çeşitli standartlar çerçevesinde birbirleri ile koordineli olarak paylaşımlar yapmasını, kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlayarak; Ahbap değerlerinin topluma sosyal medya aracılığıyla doğru bir şekilde aktarılmasını yönetir.