Medya Kurulu

Şehirlerdeki Ahbap topluluklarının yöresel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisini düzenler. Şehirde gerçekleştirilen faaliyetleri Ahbap Medya standartlarına göre derler, projeleştirip, görsel ve işitsel olarak Ahbap’ın yayın organlarında paylaşılmaya hazır hale getirir ve yayınlar.

Ahbap’ın tanıtımı için oluşturulacak fikirlerin üretim, araştırma, geliştirme ve yürütme adımlarından sorumludur.

Hazırlanıyor
Hazırlanıyor

Ahbap Medya Kurulu, geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yazılı, ve görsel basında Ahbap değerlerinin ve Ahbap’ın dünyaya bakışının en anlaşılır ve en gerçek şekilde şekilde geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar.


Başkan

Ali Alkan


Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Boyalan

Manifesto1

Ahbap Medya Kurulu, geleneksel ve dijital medya araçlarını kullanarak yazılı, ve görsel basında Ahbap değerlerinin ve Ahbap’ın dünyaya bakışının en anlaşılır ve en gerçek* şekilde şekilde geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar. Ahbap kurulları tarafından yapılan çalışmaların doğru hedef kitleye doğru şekilde duyurulması için çalışır. Gerçek bilgiye erişimin yaygınlaştırılması üzerine çalışmalar yapar. Bilginin, topluma en gerçek ve en doğru haliyle aktarılabilmesi için uzmanlarla işbirliği yapar. Ahbap Medya tarafından verilen haberler ve bilgilerdeki alt metinler bireyleri psikolojik olarak etkileyebileceği için içerikler uzmanlara danışılarak hazırlanır. Ahbap Medya tarafından yapılan haberler hukuki bir gerçeğe (temellere) dayanır. Herkesin söz hakkının olmasına özen gösterir, tüm bakış açılarına söz hakkı verir. Toplumun her kesiminin medya okuryazarlığının artırılmasına yönelik projeler üretir. Yeni medya enstrümanlarının getirdiği toplumsal kirlenmelere yönelik çalışmalar yapar. Getirdiği yararlara ek olarak zararları konusunda da biliçlendirmeyi hedefler.