Network and Organization Board

Network and Organization Board

The Network and Organization Board ensures that the activities carried out in cooperation with all boards are recorded. The Board guides in accordance with the Ahbap values.

  • Arşivde bulunan etkinlik dokümanlarının, sosyal medya paylaşım metinlerinin, etkinlik fotoğraf ve videolarının, etkinliklere ilişkin çeşitli kayıtların ve raporların kontrolünü sağlar.
  • Resmi kurumlarla yapılan tüm yazışmaları saklar.
  • Şehir sosyal medya hesaplarına gelen “Ahbap” başvurularını değerlendirir ve Aday Ahbap gönüllülerine gerekli dokümanları ulaştırır.
  • Aday Ahbap gönüllülerinin oryantasyon süreçlerini değerlendirir ve çalışma gruplarına katılımlarını sağlar.
  • Çalışma grupları tarafından yapılacak tüm organizasyonların planlanması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerektiğinde görevlendirmede bulunur ve/veya danışmanlık yapar. Bu çalışmaları şehirlerde Çalışma Gruplarından Sorumlu Şehir Başkan Yardımcısı yönetiminde yürütür.
  • Ağ ve Organizasyon Çalışma Grupları, şehir yönetiminin sekretaryasıdır. Bu çalışmaları Çalışma Gruplarından Sorumlu Şehir Başkan Yardımcısı yönetiminde yürütür.
  • Ahbap Platformu genelinde gerçekleştirilecek eş zamanlı tüm organizasyonları planlar, yürütür, denetler, sonuçlandırır ve raporlandırılmasını sağlar.

Vision

It aims to explain and safeguard Ahbap values, to guide Ahbap volunteers in accordance with these values, and to convey the entire operation within Ahbap to all Ahbap volunteers. It also checks whether the activities of the Ahbap are in accordance with these values and provide support where necessary.

Mission

It records all Ahbap-related data and carries the data management to the future in a healthy way and provides that the activities to be carried out in the cities where Ahbap operates are carried out in accordance with Ahbap rules and regulations.