Ağ ve Organizasyon Kurulu

Ağ ve Organizasyon Kurulu

Ağ ve Organizasyon Kurulu bütün kurullarla iş birliği içinde çalışarak yapılan faaliyetlerin kayıt altında tutulmasını sağlamaktadır. Kurul, Ahbap değerlerine uygun olarak yol gösterir.

  • Arşivde bulunan etkinlik dokümanlarının, sosyal medya paylaşım metinlerinin, etkinlik fotoğraf ve videolarının, etkinliklere ilişkin çeşitli kayıtların ve raporların kontrolünü sağlar.
  • Resmi kurumlarla yapılan tüm yazışmaları saklar.
  • Şehir sosyal medya hesaplarına gelen “Ahbap” başvurularını değerlendirir ve Aday Ahbap gönüllülerine gerekli dokümanları ulaştırır.
  • Aday Ahbap gönüllülerinin oryantasyon süreçlerini değerlendirir ve çalışma gruplarına katılımlarını sağlar.
  • Çalışma grupları tarafından yapılacak tüm organizasyonların planlanması ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gerektiğinde görevlendirmede bulunur ve/veya danışmanlık yapar. Bu çalışmaları şehirlerde Çalışma Gruplarından Sorumlu Şehir Başkan Yardımcısı yönetiminde yürütür.
  • Ağ ve Organizasyon Çalışma Grupları, şehir yönetiminin sekretaryasıdır. Bu çalışmaları Çalışma Gruplarından Sorumlu Şehir Başkan Yardımcısı yönetiminde yürütür.
  • Ahbap Platformu genelinde gerçekleştirilecek eş zamanlı tüm organizasyonları planlar, yürütür, denetler, sonuçlandırır ve raporlandırılmasını sağlar.

Vizyon

Ahbap değerlerini anlatmayı ve korumayı, Ahbap gönüllülerine bu değerler doğrultusunda yol göstermeyi, Ahbap içerisindeki tüm işleyişi tüm Ahbaplara aktarmayı hedefler. Ahbap faaliyetlerinin de bu değerlere uygun olup olmadığını kontrol eder, gerektiği yerde destek sağlar.

Misyon

Ahbap ile alakalı tüm verileri kayıt altına alarak veri yönetimini sağlıklı bir şekilde geleceğe taşıyıp Ahbapın faaliyette bulunduğu şehirlerde yapılacak faaliyetlerin Ahbap kurallarına ve yasalarına uygun bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.