İnsanlık Kurulu

İNSANLIK KURULU

Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan, kadın ve çocuk hakları ile alakalı konular hakkında araştırma yapar, bu başlıkların toplum üzerindeki farkındalığının artırılması yönünde etkinlik ve organizasyon fikirleri üretir.

Ahbap Platformu gönüllüleri başta olmak üzere bireylerin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli geliştirmek adına kişisel gelişimlerine destek sağlayan faaliyetlerde bulunur.

Madden veya manen zarara uğramış bireylerin psikolojik, fiziksel ve hukuksal alanda yanlarında olup mücadelelerine destek sağlar.

İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik uluslararası gelişmeleri izleyerek bu konuda kitle iletişim araçlarını da kullanarak kamuoyunu gerek yayınlar gerekse eğitim yoluyla bilgilendirmeye ve duyarlılığını artırmaya çalışır.

Dezavantajlı bireyler için farkındalık yaratmak, toplumu bilgilendirmek ve duyarlılığı artırmak adına çeşitli faaliyetlerde bulunur; Ahbap'a başvuran bireylere yol gösterici rol oynar.

 

Vizyon

İnsanlık Kurulu, her canlıya değer vermeyi hedefler. Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde tüm canlıların haklarının korunmasına ve geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine, hak ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapar. İnsan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını kullanarak mağdur bireylerin bilgilendirilmesini amaçlar.

 

Misyon

İnsanlık Kurulu; Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan hakları ile alakalı konular hakkında araştırma yapar, dezavantajlı grupların toplumdan soyutlaştırılmasını önlemek adına şiddetsiz iletişim kullanarak ayrımcılığı önleyen birleştirici faaliyetlerde bulunur.

Toplum üzerindeki farkındalığın artırılması yönünde etkinlik ve organizasyon fikirleri üretir.