İnsanlık Kurulu

İnsanlık Kurulu

AAhbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan, kadın ve çocuk hakları ile alakalı konular hakkında araştırma yapar; bu başlıkların toplum üzerindeki farkındalığının artırılması yönünde etkinlik ve organizasyon fikirleri üretir.

Hak ihlalleri gözlemlendiğinde, mağdurun resmi kurum ve kuruluşlarla arasında bir köprü oluşturması için gerekli çalışmaları yapar.

İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine, ayrımcılığın önlenmesine ve ihlallerin giderilmesine yönelik çalışmalar yapmak, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele konularında kitle iletişim araçlarını da kullanarak bilgilendirme ve eğitim yoluyla kamuoyunda duyarlılığı geliştirmek, insan haklarının korunması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve toplumdaki eşitlik anlayışının geliştirilmesine yönelik olarak üniversiteler ile Sivil Toplum Kuruluşları... vb ilgili kuruluşlarla ortaklaşa faaliyetlerde bulunmak, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele alanındaki uluslararası gelişmeleri izlemek ve kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür.