Bilim ve Teknoloji Kurulu

Bilim ve Teknoloji Kurulu

 • Ahbap ile ilgili teknolojik ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden sorumludur.
 • Ahbap’a fayda sağlayacak yazılım unsurlarını üretir.
 • Sosyal, teknolojik girişimcilik ve iş birlikleri, inovasyon, arge, kodlama, tasarım konularında geliştirilen fikirlerin projeye dönüştürülmesine ve kabul edilen projelerin üretimine ve prototiplerinin oluşturulmasına katkı sunar.
 • Ahbap Platformu teknik altyapısını kurar, Ahbap yazılımlarını  geliştirir ve yönetir.
 • Ahbap değerlerinin global bilgiyle entegrasyonunu sağlar.
 • Ahbap Platformu’nun Uzaktan Eğitim stratejilerini ve altyapısını hazırlar, eğitsel ve teknik destek sağlar.
 • Ahbap Platformu Gönüllüleri’nin sağlıklı iletişim kurabilmesi, ortak çalışma yürütebilmesi ve idari onay, raporlama mekanizmalarının kurulması için faaliyetler yürütür.

VİZYONUMUZ

Ahbap Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ahbap’ı geleceğe hazırlamayı, dünyaya yaymayı hedefler. Ahbap Değerlerine uygun yazılımlar geliştirerek Ahbap içerisinde ki tüm kurulların işleyiş mekanizmalarını otonom sistemler üzerine entegre eder, şeffaf ve değiştirilemez kayıtlar tutarak, Ahbap’ın uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmayı hedefler. Teknolojiyi ve bilimi toplumda yaygınlaştırarak akıllı ve kalıcı çözümler üretilmesine destek verir. Anadolunun her bir köşesine bilimi ve teknolojiyi günlük hayatta uygulanabilir kılacak sistemler ve uygulamalar geliştirerek toplumu yeniliklere adapte etmeyi, çağın gerektirdiği akıllı çözümlerle buluşturmayı hedefler.

MİSYONUMUZ

Ahbap Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ahbap şehirlerimizde bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, araştıran, sorgulayan, üreten bir toplum inşa etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’de bilime ve teknolojiye gönül vermiş, maddi imkansızlıklardan dolayı projelerini gerçekleştiremeyen Mucit Ahbaplarımızı destekliyor. Akıllı çözümleri doğayla ve sokak ahbaplarımızla buluşturuyor. Ahbap’ın işleyiş mekanizmasını kolaylaştırmak, şeffaf ve güvenilir bir yönetim sistemi inşa etmek için Ahbap Değerlerini güncel teknolojiler ile buluşturuyor.

ÖRNEK PROJELERİMİZ

Ahbap Mobil Uygulama;

 • İnsanları gönüllü olmaya teşvik etmek.
 • Ahbapların aktiflik durumlarının takip edildiği otonom bir sistem oluşturmak.
 • Ahbapların hem kendi iş takiplerini hem de Ahbap Derneğinin ilerlemesini sistematik bir şekilde takip edebilecekleri bir ortam oluşturarak motivasyonlarını arttırmak.
 • Ahbaplar arasında şeffaf bir güven ortamı oluşturmak.
 • Toplum ile Ahbap arasında şeffaf bir güven ortamı oluşturmak.
 • Gönüllülerin mahremiyetinin korunduğu şeffaf bir sistem yaratmak.
 • Çalışma gruplarında ve şehirlerde gerçekleştirilen etkinlik ve projelerin yönetimi ve takibi.
 • Gerçekleştirilen tüm etkinliklerin arşivlenmesi ve Ahbap Değerleri ile örtüşüp örtüşmediğinin takibinin yapılması.
 • Çalışma gruplarının ve şehirlerin yöneticiliğine aday olabilmek.
 • Adayların değerlendirilmesini sağlamak.
 • Ahbap için alınacak önemli kararlarda bildirim servisi aracılığıyla kanaat yoklamaları yaparak birlikte karar alma mekanizmasının güçlendirilmesi.
 • Etkinlik ve proje bazında ihtiyaçların tanımlanması
 • İhtiyaçların karşılanmasının takibi
 • Onaylama, bilgilendirme ve raporlama sistemlerinin otonom olarak gerçekleştirilmesi.
 • Ahbap bağışçılarına bağışlarının takibini yapabilecekleri bir sistem sunarak Ahbap’ın şeffaflığının ve güvenilirliğinin artırılması.

Yardımlaşma Yazılımı;

 • İhtiyaçların belirlenmesi.
 • İhtiyacın nerede ve hangi konuda olduğunun belirlenmesi.
 • Gereken adımların ve dokümantasyonların takibi.
 • İhtiyaçlara hızla geri dönüş sağlanabilmesi.
 • Yardım taleplerinin süreçlerinin aşama aşama takip edilebilmesi.
 • Yardım taleplerinin konulara ve aciliyet durumuna göre sıralandırılması.
 • Örneğin; Medikal yardımlar, Eğitim yardımları, Hayvan ve Doğa yardımları,Acil yardımlar.
 • Taleplerin ‘Destekçi Ahbaplar’ ve ‘Kurumsal Ahbaplar’ ile paylaşılması.

İyilik İçin Kodla;

Kodlayan Ahbaplarımızın işbirliği ile çıkardıkları yazılım projelerini içerir.

Ahbap ile ortak değerlere sahip topluluklara Ahbap’ın sunduğu ücretsiz online hizmetlerden oluşur.
https://www.iyilikicinkodla.com/

Örnek projeler;

Topluluk Yönetimi

Kitaplık Yönetimi

Yerel Zanaatkarlar Envanteri

Tohum Takas Portalı

Ahbap Rehberlik Ağı;

 • Uzaktan eğitim ile öğrenme döngünün sürdürülebilir hale getirilmesi.
 • Faydalı bilgilerin tüm gönüllülere ulaştırılabileceği bir ağ sağlanması.
 • Kaliteli eğitim içeriklerinin araştırılıp Ahbaplara sunulması
 • Gönüllülük eğitimlerinin ve oryantasyon süreçlerinin online ortamdan gerçekleştirilmesi.
 • Alanında uzmanlık deneyimine sahip kişilerin deneyimlerini aktarabilecekleri koçluk/rehberlik ağının kurulması.
 • Gönüllülerin kişisel gelişimine katkı sağlanması.
 • Uzmanların düzenlediği online konferanslar ve birebir görüşmelerden faydalanarak Ahbap olmanın bireye değer katan, geliştiren ve olgunlaştıran bir deneyim olmasının sağlanması.

Mucit Ahbap;

 • Anadolunun kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklara ve ailelerine bilimsel yaratıcılıklarını deneyebilecekleri ortamlar oluşturmak.
 • Geleceğin bilim ve teknoloji liderlerini keşfetmek ve desteklemek.
 • ARGE fırsatları yaratmak.
 • Kriterlere uygun mekanlar belirleyerek Mucit Ahbap atölyeleri gerçekleştirmek.
 • Küçük yaşta üretime, bilime ve teknolojiye özendirmek.
 • Yarışmalara katılan Mucit Ahbaplarımızı desteklemek.