Bilim ve Teknoloji Kurulu

Bilim ve Teknoloji Kurulu

 • Ahbap Platformu’nun Uzaktan Eğitim stratejilerini ve altyapısını hazırlar, eğitsel ve teknik desteğini sağlar.
 • Ulusal ve Uluslararası bilim, teknoloji kurumlarıyla ilişki kurar, Ahbap Platformu’na altyapısal ya da maddi kaynak, deneyim ve teknoloji transfer kanalları oluşturmaya çalışır.
 • Ahbap Platformu Gönüllüleri’nin sağlıklı iletişim kurabilmesi, ortak çalışma yürütebilmesi ve idari onay, raporlama mekanizmalarının kurulması için faaliyetler yürütür.
 • Bilim Teknoloji Kurulu 1 Başkan, 2 Başkan yardımcısı ve 6 alt birimden oluşur. Bu birimler, Kodlama, Arge, Sistem, Uzaktan Eğitim, Sekretarya-Dokümantasyon ve Şehirler Koordinasyon Birimi’dir.

Bilim ve Teknoloji Kurulu İdari Yapısı

Kurul Başkanı

 • Alanında bilgili, yetkin ve tecrübeli olması beklenir.
 • Kurulun görevlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesi konusunda en yetkili kişidir.
 • Kurulda görevlendirilen diğer pozisyonlardaki kişilerin yaptığı işlere hakimdir. Takip eder ve denetler.
 • Kurulda görevli olan diğer pozisyonlardaki kişilerin takıldıkları yerlerde müdahale eder ve destek verir. Çıkan sorunlara çözüm üretir. Sonuçlandırarak “Kurullar Genel Sekreterliğine” anında raporlandırır. Çözüm geliştiremediği sorunlar için Kurullar Genel Sekreterliğinden anında destek alır.
 • Kurul çalışmalarının takibi için aylık toplantılar düzenler. Genel gidişat ile ilgili Kurullar Genel Sekreterliğine 3 aylık periyotlarda rapor sunar.

Bilim ve Teknoloji Kurulu İdari Yapısı

1. Başkan Yardımcısı

 • Alanında bilgili, yetkin ve tecrübeli olması beklenir.
 • Başkanın onayı ve takibi ile Merkez kurul tarafından yürütülen tüm ARGE faaliyetlerinin sağlıklı işleyişinden sorumludur.
 • Kendisine bağlı Kodlama, Arge, Sistem ve Uzaktan Eğitim birimleri tarafından üstlenilen görevlerin takibi, koordinasyonu, denetimi ve kontrolü ile görevlidir.
 • Kodlama Birimi: Tüm Aygıtlar için gerekli yazılım çalışmalarını ve etkinliklerini yürütür. Arge Birimi: Robotik, Maker, STEM çalımaşarına yönelik faaliyetleri destekler. Sistem Birimi: Ahbap Altyapısı, DATA güvenliği, kullanıcı yönetimi faaliyetlerini yürütür. Uzaktan Eğitim Birimi: Ahbap tarafından yapılması planlanan hizmet içi eğitimlerin teknik ihtiyaçlarını destekler.

2. Başkan Yardımcısı

 • Alanında bilgili, yetkin ve tecrübeli olması beklenir.
 • Başkanın onayı ve takibi ile Bil-Tek Şehir Çalışma Grupları tarafından yürütülen tüm proje ve faaliyetlerinin sağlıklı işleyişinden sorumludur.
 • Kendisine bağlı Sekretarya ve Şehir koordinasyon birimleri tarafından üstlenilen görevlerin takibi, koordinasyonu, denetimi ve kontrolü ile görevlidir.
 • Sekretarya-Dokümantasyon: Ahbap Bil-Tek projelerinin içeriklerini değerlendirir, düzenler ve paylaşır. Şehirler Koordinasyon Birimi: Şehirlerde Bulunan Bil-Tek Çalışma gruplarının işleyiş ve çalışmalarını denetler ve destekler.