Bilim ve Teknoloji Kurulu

Bilim ve Teknoloji Kurulu

 • Ahbap ile ilgili teknolojik ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. 
 • Ahbap’a fayda sağlayacak yazılım unsurlarını üretir. Sosyal, teknolojik girişimcilik ve iş birlikleri, inovasyon, arge, kodlama, tasarım konularında geliştirilen fikirlerin projeye dönüştürülmesine ve kabul edilen projelerin üretimine ve prototiplerinin oluşturulmasına katkı sunar.
 • Ahbap Platformu teknik altyapısını kurar, Ahbap yazılımlarını  geliştirir ve yönetir. 
 • Ahbap değerlerinin global bilgiyle entegrasyonunu sağlar. Ahbap Platformu’nun Uzaktan Eğitim stratejilerini ve altyapısını hazırlar, eğitsel ve teknik destek sağlar. 
 • Ahbap Platformu Gönüllüleri’nin sağlıklı iletişim kurabilmesi, ortak çalışma yürütebilmesi ve idari onay, raporlama mekanizmalarının kurulması için faaliyetler yürütür.

 

Misyon

 • Ahbap Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ahbap şehirlerimizde bilimi ve teknolojiyi sevdirmek, araştıran, analiz eden, üreten bir toplum inşa etmek için çalışmalarını sürdürür. Türkiye’de bilime ve teknolojiye gönül vermiş, maddi imkansızlıklardan dolayı projelerini gerçekleştiremeyen Mucit Ahbaplarımızı destekler. Akıllı çözümleri doğayla ve sokak ahbaplarımızla buluşturuyor. Ahbap’ın işleyiş mekanizmasını kolaylaştırmak, şeffaf ve güvenilir bir yönetim sistemi inşa etmek için Ahbap Değerlerini güncel teknolojiler ile buluşturur.

 

Vizyon

 • Ahbap Bilim ve Teknoloji Kurulu, Ahbap’ı geleceğe hazırlamayı, dünyaya yaymayı hedefler. Ahbap Değerlerine uygun yazılımlar geliştirerek Ahbap içerisinde ki tüm kurulların işleyiş mekanizmalarını otonom sistemler üzerine entegre eder, şeffaf ve değiştirilemez kayıtlar tutarak, Ahbap’ın uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmayı hedefler. Teknolojiyi ve bilimi toplumda yaygınlaştırarak akıllı ve kalıcı çözümler üretilmesine destek verir. Anadolunun her bir köşesine bilimi ve teknolojiyi günlük hayatta uygulanabilir kılacak sistemler ve uygulamalar geliştirerek toplumu yeniliklere adapte etmeyi, çağın gerektirdiği akıllı çözümlerle buluşturmayı hedefler.

Örnek Projelerimiz

İyilik İçin Kodla;

 • Kodlayan Ahbaplarımızın işbirliği ile çıkardıkları yazılım projelerini içerir.

 • Ahbap ile ortak değerlere sahip topluluklara Ahbap’ın sunduğu ücretsiz online hizmetlerden oluşur.
  https://www.iyilikicinkodla.com/ 

Mucit Ahbap;

 • Anadolunun kırsal kesimlerinde yaşayan çocuklara ve ailelerine bilimsel yaratıcılıklarını deneyebilecekleri ortamlar oluşturmak.
 • Geleceğin bilim ve teknoloji liderlerini keşfetmek ve desteklemek.
 • ARGE fırsatları yaratmak.
 • Kriterlere uygun mekanlar belirleyerek Mucit Ahbap atölyeleri gerçekleştirmek.
 • Küçük yaşta üretime, bilime ve teknolojiye özendirmek.
 • Yarışmalara katılan Mucit Ahbaplarımızı desteklemek.