Eğitim Kurulu

Eğitim Çalışma Grubu

Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının yaşam hakkını koruyabilmek için bir aradayız. AHBAP olarak amacımız; önce çocuklar olmak üzere öğrenmek isteyen herkesi, insani koşullarda, güven içinde, huzurla, saygıyla, sevgiyle; onları olmak istedikleri yere, hak ettikleri güzel günlere hazırlayabilmektir.

Eğitim gören her yaştaki bireyin yardımlaşarak, okuyarak ve deneyimleyerek; hayata, kültüre, doğaya, sanata ve bilime dair öğrenimini pekiştirmektir. Öğrenmeye açık, düşünen ve üreten nesiller yetiştirmektir. Çünkü çocuk; gelecek demektir.

Bir insanı eğitmek, gelecek günlere yapılmış en kıymetli yatırımdır. Eğitim grubu, ulusal ve uluslararası boyutta gözlemlenen eğitim-öğretim sorunlarının çözülmesinde Ahbap’ın eğitim anlayışı doğrultusunda faydalı olabilecek fikirler üretir.

Gelecek nesillerin eğitimi ile ilgili öngörüler ortaya koyar. Ahbap’ın; okullar, bu okullardaki öğrenciler, öğretmenler ve idareciler ile arasındaki bağı kurar. Yasaların belirlediği sınırlar içerinde resmi eğitim kurumları ile ilişkiler kurar ve sürdürür. Kütüphaneler ile ilgili yapılacak çalışmaları düzenler. Kitap faaliyetlerini yürütür.

Vizyon

Eğitim Kurulu; hiçbir farklılık gözetmeksizin herkesin hayalleri ve yetileri doğrultusunda, eğitim/öğretim ışığında aydınlanmasına Ahbap farkıyla destek olmayı ve toplumu farkındalık gerektiren konularda bilinçlendirmeyi hedefler.

Misyon

Eğitim Kurulu; eğitimin hayatın her alanında ve her an gerekli olduğunu bilerek belli prosedürler doğrultusunda ilgili kişi, kurum/kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak özgün, özgürce, kişisel ilgi alanları, yetenekleri ve toplumun bilgi arzusuna dayanarak sevgiyle, merakla üretmek isteyen herkese ulaşır. Okul, öğretmen, kitap ve öğrenci ile kısıtlı kalmaz; görsele ve pratiğe dayalı, hayatın içinden, eğlenceli ve bu kapsamda yenilikçi anlayışıyla etkili ve/veya sürdürülebilir projeler üretir, etkinlikler düzenler, hiçbir insanî ve kategori/dal ayrımı gözetmez.