Sanat Kurulu

Sanat Kurulu

  • Ahbap Sanat Kurulu tüm Ahbap şehirlerinde sanatı yaymaya yönelik faaliyetler geliştirmek ve bu faaliyetlerin Ahbap değerlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktan sorumludur.
  • Sanatın olumlu ve birleştirici etkisini kullanarak güzellikler sunmak.
  • Sanatın olmadığı, sanata ulaşılamayan yerlere sanatı götürmek, sanatsal aktivitelerde bulunmak ve toplumun her kesitine eşit güzellikte sanatı yaymak.
  • Etkinlik ve projeler için gönderilen formları değerlendirmek, yanıtlamak ve dönüş sağlamak.
  • Ahbapların gerçekleştirdiği sanatsal faaliyetleri denetlemek ve takip etmek.
  • Sanat Çalışma Grubu başkanlarına ihtiyaç halinde küçük çaplı eğitimler vererek göreve hazır hale getirmek.
  • Eğitimleri desteklemek için görevler vererek bilgisini ölçmek.
  • Her ay düzenli olarak aylık yapılan etkinliklerin raporlarını toplamak ve incelemek.

Vizyon

Ahbapın topluma kazandıracağı sanat eserlerinin üretim, Ar-ge ve paylaşım süreçlerinden sorumludur. Bulundukları bölgede yetenekli gençleri destekler, Ahbap Sanata kazandırır. Ahbap değerlerine uygun ve özellikle toplumsal farkındalık oluşturabilecek eserlerin yaratılma süreçleri için koşullar hazırlar.

Misyon

Ahbap Sinema, Ahbap Müzik, Ahbap Tiyatro, Ahbap Edebiyat, Ahbap Resim ve Ahbap Heykel platformlarının birbirleri ile olan koordinasyonunu sağlar.Her sanat dalında Ahbap gönüllülerinin üreteceği sanat ve fikir eserlerini destekler.Ahbap değerlerine uygun ve özellikle toplumsal farkındalık oluşturabilecek eserlerin yaratılma süreçleri için koşullar hazırlar. Bu yolda eserlerin yapımı, tanıtılması, çoğaltılması için kaynaklar oluşturur, projeler hazırlar,etkinlikler gerçekleştirir.