Ahbap Üniversite

Ahbap Üniversite

Ahbap’ın üniversiteler ve üniversite öğrencileri ile arasındaki bağı kurar. Üniversite temsilcilikleri ve merkez arasındaki koordinasyonu sağlar.


Üniversitelerde kurulacak Ahbap Kulüplerinin başvuru süreçlerini düzenler ve kulüplerin şehir yönetimi ile entegrasyon sürecini düzenler.

Üniversitelerdeki Bilimsel ve Sanatsal çalışmaların üniversiteler arası işbirliği içerisinde yürütülmesi, üniversitelerde meslek gruplarına yönelik çalışmalar yapılması, girişimci projeler üreten ahbaplar için üniversitelerin akademik ve iş dünyası imkanlarından faydalanabilmeleri için işbirliği oluşturulmasını sağlar.