Ahbap Organizasyonu

Ahbap Derneği

Dernekler Yasası ile kurulmuş, Dernekler Dairesi Başkanlığına bağlı, 34-235-051 Kütük numaralı, Dernek.
5 Yönetim Kurulu, 5 Yönetim Kurulu Yedeği, 3 Denetleme Kurulu, 3 Denetleme Kurulu Yedeğinden oluşur.

Ahbap Platformu

Ahbap Derneği tarafından belirlenen ve geliştirilen yapıda faaliyet yürütüp derneğin ortak değerlerini taşıyan, derneğin yasal ve toplumsal konumunu gözetip faaliyetlerine katılan, gelişimine katkıda bulunan, iş birliği ve sevgi ile yardımlaşıp görev alan gönüllülerden oluşan bir organizasyondur.

Ahbap

Ahbap, ortak zemin değerlerini taşıyan kişidir.