Şehirler Genel Koordinatörlüğü

Genel Tanım:

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir iş birliği hareketidir.

 Türkiye genelinde bu amaca yönelik çalışmalarını; şehirlerde ve /veya o şehirlerdeki etkin bölgelerde kurulan Şehir Yönetimleri ve Üniversite Yönetimleri ile yürütmektedir.

Şehir ve Üniversite Yönetimleri Ahbap Genel Merkez Yönetim organizasyonu içerisinde ŞEHİRLER GENEL KURULU’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdürür.

Şehirler Genel Kurulu, Şehir Yönetim’leri aracılığı ile Ahbap felsefesinin yayılımı, faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve çıkabilecek sorunların giderilmesinde tek yetkili organdır.

Şehirler Genel Kurulu’nun Sorumluluğu;

Şehirler, Üniversiteler ve Ahbap Genel Merkez arasındaki doğal bağdır. Şehir organizasyonlarının Ahbap değerlerine uygunluğunu denetler. Ahbap yapısı içerisinde bulunan şehirlerin kurulumu, işleyişi, denetlenmesi, düzenlemesi, geliştirilmesi ile üniversite ve şehir içinde ve şehirler arasındaki yaşanan problemlerin (kişisel iletişim problemleri, idari sorunlar, vb.) çözümünden sorumludur.

Şehirler Genel Kurulu Genel Yapısı:

 • Şehirler Genel Kurulu, Ahbap Şehirleri ve Üniversitelerinden, Merkez Genel Kurulu’nca atanan kişilerden oluşur.
 • Yönetim ekibinde 1 başkan, 2 başkan yardımcısı, 1 sekreter bulunur.
 • Şehirler Genel Kurulu’na atanacak kişilerde öncelikli olarak; en az 1 yıllık Ahbap olması, Ahbap Değerlerini içselleştirmiş olması ve pozitif iletişime sahip olması aranır.
 • Merkez Genel Kurulu ve Genel Başkan Yardımcısı’na bağlı olarak çalışır.
 • Her ayın 10 ve 25’inde olmak üzere ayda 2 kez düzenli toplantı gerçekleştirir. (bu toplantılar fiilen olabileceği gibi çevrim içi de internet üzerinden gerçekleştirilebilir.)
 • Sekreter, aylık olarak toplantı raporu oluşturur Merkez Karar Kuruluna iletir ve arşivler.
 • Yönetim ekibi, her yıl yapılan işlere yönelik olarak faaliyet raporu hazırlar ve belirlenip duyurulan ayda bu raporu Merkez Karar Kurulu’na sunar, arşivler.
 • Kararlarını “oy çokluğu” ile alır. Aldığı “ihraç” kararları için Merkez Karar Kurulu’ndan onay alınır, bu kurul tarafından alınan kararlara yapılacak itirazlar Merkez Karar Kurulu’na iletilir.
 • İletişim adresi sehirler@ahbap.org’tur.

Şehirler Genel Kurulu’nun Alt Birimleri:

Ahbap Gözlem ve Denetim

 • Şehirlerde, çalışma gruplarında, merkez çalışma kurullarında çıkan, kişisel iletişim sorunlarına yönelik  tespitleri olduğunda anlık olarak müdahale etme yetkisine sahiptir. Bu müdahaleleri raporlandırarak Şehirler Genel Kurulu yönetimine sevk eder. Yönetim ilgili olaya yönelik tespit ve raporlamayı değerlendirerek Disiplin Kuruluna iletir.
 • Şehirlerdeki sorunlara genel çözüm önerileri geliştirir.
 • Bu birimin başkanı doğal olarak Şehirler Genel Kurulunun başkan yardımcısı olarak görev yapar.
 • Bu birimdeki tüm görevliler her konuda gözlem yaparak şehirler genel kuruluna iletmekle sorumludur. Şehirleri geliştirici keşiflerde bulunarak bu bilgileri “Ahbap Geliştirme”ye iletir.
 • Kurul faaliyetlerini de gözlemleyerek tespitlerini yönetim ekibine raporlandırır.
 • Kurullarla ilgili genel sorun tespit ederse Kurullar Genel Başkanına yazılı olarak iletir.

     Şehirlerde gerçekleşmiş yapılmış etkinliklerin;

 • Ahbap değerlerine uygunluğunu,
 • Proje form dosyasında belirtilen şekilde uygulanıp uygulanmadığını denetler.

Şehirlerin sosyal medya paylaşımlarının;

 • Ahbap Değerlerine uygunluğunu,
 • Kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluğunu denetler.

Sosyal medyanın dışındaki şehirlerin gerçekleştirdiği etkinliklere ait; yazılı, görsel, işitsel medyada çıkan tüm haber, röportaj ve makalelerin;

 • Ahbap Değerlerine uygunluğunu,
 • Kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluğunu denetler.

Denetlediği yerlerdeki Ahbapların sosyal medya paylaşımlarının;

 • Ahbap Değerlerine uygunluğunu,
 • Kurumsal kimlik kılavuzuna uygunluğunu denetler.

Ahbap Gelişim

Yeni şehirlerin kurulumu;

 • Başvuruların değerlendirilmesi
 • Başvuran kişilerin tahkikat sürecinin yürütülmesi
 • Başvuruda bulunan kişi ve kişilerin genel yapıya yönelik bilgilendirilmesi,
 • Şehir yapısının oluşturulması,
 • Oryantasyon programı süresince yeni şehre kılavuzluk edecek danışmanın belirlenerek atanması,
 • 3 ay süreli oryantasyon programı sonrası, sisteme katılımının sağlanarak akredite edilmesi,

Mevcut şehirlerdeki ‘’idari değişime’’ yönelik tahkikat ve düzenlemeler,

Disiplin değerlendirmesi boyutunda olmayan ve danışmanlık (yol göstericilik) gerektiren konularda şehirlere destek sağlanması,

Mevcut şehirlerde ve yeni şehirlerde uygulanacak tüm idari eğitim programlarının düzenleyicisi ve uygulayıcısıdır.

Ahbap Disiplin;

Bu kurul, Ahbap disiplin yönetmeliğine hakim ve tabidir.

Ahbap disiplin yönetmeliğinin uygulayıcısıdır,

Gözlem, Denetim ve Merkez Karar Kurulu üyelerinden veya kurul kararı olarak iletilen herhangi bir şikayet / sorunu disiplin yönetmeliği çerçevesinde çözüme yönelik olarak tahkikat eder, disiplin sürecini işletir, yönetir, takip eder, uygular.

Yapısı:

 • Şehirler Genel Kurulu üyeleri arasından Merkez Genel Kurulu’nca atanır,
 • 1 başkan, 1 sekreter, 3 üye olmak üzere toplamda 5 kişiden oluşur,
 • Kararlarını “oy çokluğu” ile alır. Aldığı “ihraç” kararları için Merkez Genel Kurulu’ndan onay alır, bu kurul tarafından alınan kararlara yapılacak itirazlar Merkez Genel Kurulu’na iletilir.

Şehirler Genel Kurulu Görev Dağılımı:

 

Başkan: Yeşim Yılmaz

Başkan Yardımcısı: Devrim Aşan

Başkan Yardımcısı: Berat Ahmer

Sekreter: Serap Çakı

Üyeler: Ümit Eski, Özay Ünal, Murat Tarhan, Berat Ahmer, Ali Bekir Şahinler, Tarık Altun, Yakup Turan

 

Şehirler Genel Kurulu Alt Birimleri Görev Dağılımı:

 

Ahbap Gözlem ve Denetim:

Yakup Turan, Ümit Eski, Ali Bekir Şahinler

 

Ahbap Gelişim:

Yeşim Yılmaz, Özay Ünal, Berat Ahmer,  Murat Tarhan, Tarık Altun

 

Ahbap Disiplin:

Emrah Gödeliner, Ayşegül Erkaya, Devrim Aşan, Veli Sevinç