Medya Çalışma Grubu

Medya Çalışma Grubu

Şehirlerdeki Ahbap topluluklarının yöresel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kurum ve kuruluşlarıyla ilişkisini düzenler. Şehirde gerçekleştirilen faaliyetleri Ahbap Medya standartlarına göre derler, projeleştirip, görsel ve işitsel olarak Ahbap’ın yayın organlarında paylaşılmaya hazır hale getirir ve yayınlar.


Ahbap’ın tanıtımı için oluşturulacak fikirlerin üretim, araştırma, geliştirme ve yürütme adımlarından sorumludur.