Kullanım Sözleşmesi

Değerli Kullanıcı;

• Ahbap.org’a üye olmaksızın veya siteyi kullanmaksızın lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyunuz. 

• İşbu sözleşme ahbap.org’un alt alan adında hizmet gösteren ve herhalde Ahbap’a ait tüm web siteleri için geçerlidir. 

• Ahbap.org’a üyelik oluşturmanız ve/veya herhalde siteyi kullanmanız/ ziyaretiniz halinde aşağıda belirtilen hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz. 

• Ahbap Derneği, işbu sözleşmede değişiklik yapabilir ve bu değişiklik siteye yüklendiği an itibariyle yürürlüğe girer.

AHBAP.ORG SİTE KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


KISALTMALAR        

Ahbap Derneği: Ahbap

www.ahbap.org ve/veya ahbap.org'un Alt Alan Adında Hizmet Gösteren 

Ahbap’a Ait Tüm Web Siteleri: ahbap.org veya Site 

Ahbap Platformu Gönüllüleri & Gönüllü Adayları: Ahbapl(ar) & Aday Ahbap(lar)

Ahbap.org Site Kullanım & Üyelik Sözleşmesi: Sözleşme

Site üyeleri/sitenin tüm ziyaretçileri: Kullanıcı 


SÖZLEŞMENİN AMACI & KONUSU


İşbu ahbap.org Kullanım Sözleşmesi Ahbap Derneği ile ahbap.org ‘a üye olacak ve/veya ahbap.org’u ve/veya ahbap.org'un alt alan adında hizmet gösteren tüm web sitelerini ziyaret edecek tüm internet kullanıcıları arasında akdedilmiştir.

Ahbap.org; Ahbap’ın resmi internet sitesidir. Bu site üzerinden Ahbap’a ilişkin yasal duyurular, Ahbap’a ait ve/veya ilgili haber paylaşımları, Ahbap Platformu Gönüllüsü olabilmek için başvurular, Aday Ahbaplar’ın ve Ahbaplar’ın gönüllü platformları, burs başvuruları, bağışlar, ihtiyaç sahibi başvuruları ve bunun gibi işlemler yapılabilmektedir. 

Öncelikle önemle belirtiriz ki; ahbap.org’a üye olmak Ahbap Derneği üyeliği veya Ahbap Platformu Gönüllüsü yani Ahbap olunduğu anlamına gelmez. Ahbap Platformu Gönüllüsü Olmak İçin Bkz: Nasıl Ahbap Olunur?

Ahbap, ilgili mevzuat hükümlerince kurulmuş bir dernek olup; tüzüğünde yazılı ilke ve esaslara uygun olarak faaliyetlerini yürüten ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

Ahbap bünyesinde mevzuata uygun şekilde kurulan ve faaliyet göstermekte olan Ahbap Platformu ile Ahbap Market (Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi) ve herhalde kurulacak olan tüzel kişiliği bulunan ve/veya bulunmayan tüm oluşumlar bakımından işbu sözleşme ve şartları geçerli olacaktır. 


Kullanıcı’nın 

Ahbap Platformu Gönüllülük başvurusu yaparak Aday Ahbap olması,

Ahbap Platformu Gönüllülük başvurusu kabul edilenler için Ahbap olduğunda gönüllülük portalına erişebilmesi, 

Ahbap Derneği’ne bağış yapabilmesi,

Ahbap Derneği’ne yardım talebinde bulunabilmesi,

Ahbap Derneği’nden burs talebinde bulunabilmesi,

Kurumsal kimlikli kullanıcılar bakımından Ahbap Derneği ile iş birliği yapabilmesi, 

Ahbap Market’ten alışveriş yapabilmesi, 

Ahbap’tan haberdar olabilmesi ve e-bülten alabilmesi için 

Ahbap.org’a üye olması gerekmektedir!


Ahbap, başvuruda bulunan ihtiyaç sahiplerinin ve/veya burs talebinde bulunanların taleplerini gerçekleştireceğini taahhüt etmez. 

Kullanıcı, ahbap.org’a üye olarak veya herhalde ahbap.org’u ziyaret ederek bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılmaktadır. 


KULLANIM KOŞULLARI

Kullancı, siteyi ziyaret ettiği sırada Ahbap tarafından yayınlanmış ve/veya yayınlanacak her türlü kullanım koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti tüm sair ulusal mevzuatlarına ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymayı ve buna uygun davranışlar sergilemeyi kabul etmiş olur. Aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluklar bizzat Kullanıcı’ya aittir. 

Kullanıcı, üye olurken mutlaka kendine ait mail adresi ile ve kendi adına üye olabilir. Kurumsal üyelikler bakımından ise mutlaka yetkili olduğunu gösterir vekaletname sunulması zorunludur. 

Kullanıcı, üyelik hesabında mutlaka doğru ve eksiksiz olarak bilgilerini girmekle ve bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. 

Kullanıcı, üyelik portalı üzerinden kayıtlı üyeliğini silebilir. Daha sonra üyeliğini yeniden aktif hale getiremez. Yeni üyelik alması gerekmektedir. 

 Kullanıcı, ahbap.org’un dilediği zaman üyelerini herhangi bir sebeple üyelerinin portallarında değişiklikler yapabilir, tek taraflı olarak üyeliklerini sonlandırabilir, üyelik hesabını geçici veya kalıcı olarak kapatabilir ve/veya askıya alabilir. Bu durumlarda Kullanıcı, Ahbap’tan hiçbir talepte bulunamayacağını sözleşme ile peşinen kabul ve rücu etmiş olur. 

 Kullanıcı üyeler tarafından 1 (bir) yıl boyunca giriş yapılmayan üyelikler silinebilir. 

 Ahbap.org’da gönderilen beyanlar, talep metinleri, başvuru, site üzerinden doldurulan her türlü iletişim formu ve herhalde Ahbap ile çeşitli ve Ahbap’a ait iletişim kanalları üzerinden yazılı, sözlü ve/veya görsel yollarla Ahbap Genel İlkeleri ile bağdaşmayan, tehdit, taciz, hakaret ve her tür rahatsızlık verici yazılar ve herhalde suç unsuru barındıran iletiler gönderen Kullanıcı’ların üyelikleri sonlandırılabilir. Ahbap’ın bu iletiler sebebiyle yasal yollara başvuru hakkı saklıdır. 

Ahbap.org’da sunulan hizmetleri ve içerikleri bireysel kullanım dışında kullanmak, taklit ederek kullanmak, değiştirerek kullanmak veya yayınlamak, dağıtımını yapmak ve/veya depolamak yasaktır. Kullanıcı, ahbap.org’da bulunan içeriklerin satışını yapamaz, reklam vb. amaçlarla kullanamaz, istismar edemez ve 3. Kişilerin hakkını zedeleyecek şekilde kullanamaz. 

Ahbap.org’a üye olan kullanıcılar, üyelikleri her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi üye hesapları ile gerçekleştirdikleri tüm eylemlerden, sundukları beyanlardan, yapmış oldukları başvurulardan ve her türlü davranışlarından kendileri sorumludur. Üyeliğin sona ermesi veya erdirilmesi halinde kullanıcı bu sorumluluktan kurtulamaz.  

Ahbap.org, üyelerinin ve tüm kullanıcılarının güvenliğine azami düzeyde dikkat etmektedir. Ancak üye olan kullanıcılar, üyelik portalındaki kayıtlı bilgileri ve üyelik şifrelerinin güvenliğinden kendileri sorumludurlar. Kullanıcı, üyelik bilgilerini hiçbir zaman 3. Kişilerle paylaşmamalılardır. 

Kullanıcı, üyelik portalında beklenmedik ve kontrolü dışında bir durum tespit ettiğinde derhal durumu Ahbap’a bildirmelidir. 

Kullanıcı’nın üyelik hesabı şifresinin 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi ve 3. kişiler tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması dahil olmak üzere her türlü kötü niyetli kullanım, Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup; kötü niyetli kullanımdan kaynaklanan her türlü hukuki ve cezai yükümlülük bizzat kullanıcının kendisine aittir.

 Kullanıcı, diğer kullanıcı ve Ahbaplar/Aday Ahbaplar’ın siteyi kullanmasını engelleyecek ya da zorlaştıracak veya veri tabanlarını ya da sunucuları bozacak veya işlemez hale getirecek eylemlerde bulunamaz, herhangi bir yazılım, donanım veya iletişim unsuruna zarar veremez, virüs içeren yazılım veya başka bir bilgisayar kodu, dosya oluşturamaz, yetkisi olmayan herhangi bir sisteme, dataya, şifreye ulaşmaya çalışamaz, direkt veya dolaylı olarak, verilen hizmetlerdeki algoritmaları ve kodları deşifre edecek, işlevlerini bozacak davranışlarda bulunamaz, içerikleri değiştiremez, dönüştüremez, çeviremez, alıntı göstermeksizin başka sitelerde yayınlayamaz, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi 3. kişilere zarar verebilecek bilgileri paylaşamaz, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/veya bilgiler gönderemez, bunun gibi hukuka aykırı ve Ahbap ile ahbap.org’a zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Aksi halde; Ahbap tarafından tüm yasal süreçleri başlatma ve taleplerde bulunma hakkı saklıdır.

Ahbap, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’ye aykırı davranması, ahbap.org’u kullanırken ya da ahbap.org’a üye olurken verdiği bilgilerin hatalı veya gerçeğe aykırı olması, verilen hizmetleri kötü niyetli şekilde kullanması veya herhalde Ahbap’ın gerekli görmesi halinde ahbap.org’u kullanmasını engelleyebilir veya üyeliğini gerekçe göstermeksizin sona erdirebilir. Bu durumlarda Ahbap’ın yasal yollara başvurma hakkı saklıdır.


AHBAP.ORG’UN SORUMLULUKLARININ SINIRLARI

Ahbap, ahbap.org’a erişilmesi, ahbap.org’un ya da Site’deki diğer bilgilerin ve/veya diğer verilerin, programların vs. kullanılması sebebiyle sözleşmenin ihlali, haksız fiil ve/veya başkaca sebepler ile doğabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. 

Ahbap, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Ahbap’ın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. 

Kullanıcı, Site ve Site üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Ahbap’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan ve taahhüt eder.


LİNKLER

Ahbap.org üzerinden çeşitli sebeplerle ve/veya çeşitli hallerle Ahbap’a ait olmayan web sitelerine ilişkin linkler paylaşılabilir. Kullanıcı, ahbap.org üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde ahbap.org’un hiçbir kontrolü olmadığı için ahbap.org’un linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını ayrıca bu web sitelerine erişim sebebiyle ortaya çıkan veya çıkabilecek hiçbir zarardan ve kayıptan doğrudan ve/veya dolaylı olarak Ahbap’ın sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. 


FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Ahbap.org’da yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi olan Ahbap’a veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. Ahbap.org’un ziyaret edilmesi veya siteye üye olunması halinde ve ahbap.org hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.


Ahbap.org’da yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.


SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Ahbap, dilediği zaman ahbap.org’da sunulan hizmetleri, üyelik portallarını ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.TEBLİGAT

Ahbap tarafından Kullanıcı’ya gönderilecek olan her türlü bildirim üye olunması halinde bildirilen e-mail adresine ve/veya cep telefonu numarasına yapılmaktadır. Kullanıcı, üye olurken bildirdiği bilgilerde doğan değişiklikleri üyelik portalı üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Aksi halde yapılacak her türlü bildirim ve tebligat geçerli sayılacaktır. Gönderilen elektronik ve/veya mobil tüm bildirim ve tebligatlar, gönderim tarihinden 1 (bir) gün sonra okunmuş kabul edilir. 


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

Ahbap, 6689 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve tüm ikincil mevzuata uygun olarak veri sorumlusudur. Kullanıcı, işbu sözleşme ile ve herhalde ahbap.org’u ziyaret ederek Ahbap tarafından yayınlanan Aydınlatma Metni & KVK Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bkz: https://ahbap.org/kvkk


UYUŞMAZLIKLARDA YETKİ VE UYGULANACAK HUKUK

İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

YÜRÜRLÜK VE KABUL 

İşbu Sözleşme, Ahbap tarafından ahbap.org’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Üyeler ve tüm kullanıcılar işbu sözleşme hükümlerini ahbap.org’u kullanarak kabul etmiş olmaktadırlar. 


Ahbap, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Kullanıcılar’ın yürürlüğe giren sözleşmeyi takip etme ödevi bulunmaktadır ve herhalde sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sorumlu olduklarını peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

Kullanıcı, işbu AHBAP.ORG SİTE KULLANIM & ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’nde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak ahbap.org’a ve/veya ahbap.org’un alt alan adında hizmet gösteren ve herhalde Ahbap’a ait tüm web sitelerine verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


AHBAP DERNEĞİ 

İLETİŞİM

Görüş, öneri ve bilgi talepleriniz için bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz. 

E-Mail: hey@ahbap.org 

Adres: Levent Mah. Krizantem Sok. NO: 40 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL