Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu

Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu

Ahbap ile alakalı teknolojik ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Ahbap’a fayda sağlayacak yazılım unsurları üretir.


Web sitesi çalışmalarına katkı sağlar. “Ahbap.net” in işlevsel biçimde kullanımı ve “Ahbap.net” yöneticilerinin ve kullanıcılarının eğitimi üzerinde çalışır.

Ahbap değerlerinin global bilgiyle entegrasyonunu sağlar. Grup dahilindeki veri sorumlusu; şehrindeki verileri sürekli biçimde kontrol altında tutar, verileri değerlendirerek yaparak tüm Ahbap’lara ait bir bilgi havuzunu ihtiva eden bir veri tabanı oluşturur.

Sosyal içerikli ya da ilintili mali kaynak oluşturabilecek yazılım ve uygulamalar geliştirir.