Bağımsız Denetim Raporu

Ahbap Bağımsız Denetim Raporu

Ahbap Derneği'nin yasal kayıtları, banka hesap dökümleri, bağışçı ve ilgili kurumlar ile yapmış olduğu yazışmaları, karar defterleri, burs yönetmeliği, burs başvuru ve özlük dosyaları, burs kararlarına ilişkin tutanak ve dosyalar ve Dernek faaliyetleri ile tarafımıza sunulan tüm kayıt, bilgi döküman ve yazışmalar ile Derneğin kullanmış olduğu online başvuru yazılımları ve muhasebe programı tarafımızdan denetlenmiştir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun görülmüştür.

Görüşümüze göre raporda yer alan bilgi ve veriler, tüm önemli yönleriyle, gerçeğe uygun bir biçimde sunulmaktadır.

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
(member of Crowe Global)

2017-2018 Raporu

Raporu İndir

2018-2019 Raporu

Yakında