Ahbap Çalışma Grupları

Sanat Çalışma Grubu

Ahbap’ın topluma kazandıracağı sanat eserlerinin üretim, ar-ge ve paylaşım süreçlerinden sorumludur...
Detay

İnsanlık Çalışma Grubu

Ahbap değerleri ve hukuk kuralları çerçevesinde insan, kadın ve çocuk hakları ile alakalı konular...
Detay

Eğitim Çalışma Grubu

Ülkemizin ve tüm dünya çocuklarının yaşam hakkını koruyabilmek için bir aradayız. AHBAP olarak...
Detay

Medya Çalışma Grubu

Şehirlerdeki Ahbap topluluklarının yöresel ve ulusal ölçekte faaliyet gösteren medya kurum ve ...
Detay

Yardımlaşma Çalışma Grubu

Şehirlerde düzenlenen yardım organizasyonlarının Ahbap değerlerine uygun olarak gerçekleştiri...
Detay

Çevre Çalışma Grubu

Sürdürülebilir çevre bilincinin topluma yayılması için gerekli çalışmaları yapar. İnsan, hayvan ...
Detay

Ağ Çalışma Grubu

Ahbap değerlerinin topluma anlatılmasından, Ahbap tarafından oluşturulan fikirlerin kitlelere ...
Detay

Bilim-Teknoloji Çalışma Grubu

Ahbap ile alakalı teknolojik ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetlerinden sorumludur. Ahbap...
Detay