Afet Portal 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

AHBAP DERNEĞİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AÇIK RIZA BEYANI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metnine onay vererek şahsıma ait sağlık bilgileri ve yasal takip bilgileri dahil olmak üzere paylaştığım genel ve özel nitelikte kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat tahtında işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul ederim.

Bu hususta Ahbap Derneği’nin haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını, kişisel verilerimi kendi rızamla verdiğimi, Ahbap Derneği tarafından yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına uygun olarak ve yukarıda yer alan Aydınlatma Metni kapsamında Ahbap’ın tarafıma ait sağlık bilgileri ve yasal takip bilgileri ve diğer kişisel verileri yukarıda belirtilen saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacı ile kullanmasını kabul ve beyan ederim.

Benden veya onayım dahilinde üçüncü kişilerden elde edilen her türlü bilgi ve belge üzerinde yer alan kişisel verilerimin kaydedilmesini, Ahbap Derneği’nin gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği işlem ve faaliyetler sonucu edindiği bilgi ve belgelerimi saklamasını, kaydetmesini ve bu konu ile ilgili Ahbap Derneği’nin ve derneğe bağlı olan Ahbap Derneği İktisadi İşletmesi’nin çalışanları, avukatları, resmi kurumlar ve paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile gizlilik sözleşmesi yapmak kaydı ile paylaşmasını, Ahbap Derneği’nin ve verinin paylaşıldığı bu üçüncü kişilerin söz konusu verileri herhangi bir süre sınırı olmaksızın işlemesini, saklamasını kabul ve beyan ederim.

Ahbap Derneği’ne ait portal üzerinde kendim dışında verilerini paylaştığım kişilere karşı 6698 sayılı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğümün yerine getirildiğini ve bilgilerini paylaşmak üzere açık rızalarını aldığımı, yetkisiz olarak yapacağım herhangi bir işlem sebebi ile derneğin herhangi bir zarara uğraması halinde Ahbap Derneği’nin tarafıma derhal rücu hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 Kişisel verilerimin işlenmesine ve korunmasına ilişkin olarak bilgi talep etme hakkım dahil olmak üzere tüm haklarımı öğrendiğimi ve veri sorumlusuna başvurarak haklarımı Kanuna uygun biçimde her zaman kullanabileceğim noktasında bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.